Wat is leasing en waarom kies je daarvoor?

Leasing is een overeenkomst tussen een leasemaatschappij en haar klant op grond waarvan deze leasemaatschappij gedurende een bepaalde periode en tegen een bepaalde vergoeding een auto aan haar klant ter beschikking stelt.

Voor veel bedrijven zijn de autokosten fors deel van de totale begroting, met alle onzekerheden van dien ten aanzien van restwaardes en onderhoud. Deze onzekerheden kunnen worden weggenomen door te kiezen voor leasing. De autokosten bedragen dan een vast bedrag per maand, zodat duidelijke budgettering en budgetbewaking mogelijk is.

Terug naar het overzicht